Toename van medisch toerisme wereldwijd

 

Een verschillende medische procedure kan een ideale reden zijn om een reisje te maken naar bestemmingen die een goedkopere  gezondheidszorg kennen met tegelijkertijd een goede toeristische infrastructuur. Dat is de kern van medisch toerisme wat, volgens een recente studie, aan het toenemen is wereldwijd. Van de deelnemers gaf 31% aan geïnteresseerd te zijn in medisch toerisme, reizen om elders een behandeling te ondergaan.

Een onderzoek naar medisch toerisme, uitgevoerd in augustus van vorig jaar onder een aanzienlijk aantal consumenten wereldwijd, laat zien dat medisch toerisme steeds vaker een optie is voor degenen die de combinatie zoeken tussen een goedkopere medische behandeling en een kwalitatief goede toeristische service.

Medisch toerisme wordt vooral gebruikt voor esthetische en orthopedische chirurgie, of tandheelkundige behandeling.

Een studie ontwikkeld door IPSOS Public Affairs laat zien dat bijna éénderde van de ondervraagde personen over de hele wereld open staat voor het idee van medisch toerisme. De enquête werd gedaan onder 18.731 volwassenen in 24 landen. Het onderzoek, ook opgepikt in een artikel in IOL Travel concludeert dat ongeveer éénderde van de consumenten van de betrokken landen geïnteresseerd is in medisch toerisme, met uitzondering van Japan en nog enkele naties.

Tevens gaf 18% van de ondervraagden aan medisch toerisme zeker serieus te overwegen. De deelnemers uit Japan, Zuid-Korea en Spanje (in deze volgorde) waren het minst geneigd om de optie van medisch toerisme te overwegen (waarschijnlijk vanwege de hoge kwaliteit van de gezondheidszorg in deze landen),  terwijl India, Indonesië, Rusland, Mexico en Polen de landen waren met het hoogste aantal geïnteresseerden in medisch toerisme.

 

Medisch toerisme is het directe antwoord op het fenomeen van globalisering van gezondheid.

 

India (35%), Indonesië (32%), Rusland (32%), Mexico (31%) en Polen (31%) presenteerden de hoogste percentages consumenten die geneigd zijn om medisch toerisme te ondernemen. Japan (3%), Zuid-Korea (5%), Spanje (7%), Frankrijk (8%), België (9%) en Zweden (9%) de laagste cijfers noteerden van geïnteresseerden in medisch toerisme volgens de studie van Ipsos Public Affairs.

Aan de andere kant toonden de onderzoekers en analisten hun verbazing over het hoge aantal van geïnteresseerden in ontwikkelde landen ; Italië, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten haalden hoge percentages van consumenten die openstaan voor de mogelijkheid van medisch toerisme.

Volgens de specialisten bewijst het feit dat inwoners van de economisch meest ontwikkelde landen middels medisch toerisme naar de andere kant van de wereld reizen om een medische behandeling te ondergaan, dat beroepen in de gezondheidszorg direct beïnvloedt worden door de globalisering en dat geografische grenzen kunnen verdwijnen in de zoektocht naar een bepaalde service.

 

Dynamiek en globalisering

 

Volgens cijfers van de OECD (??) betreft het medisch toerisme vooral tandheelkundige zorg, esthetische chirurgie en vruchtbaarheidsbehandelingen, alhoewel er een breed scala van specialismen bij betrokken is. Uit de gegevens blijkt verder het dynamische en veranderlijke karakter van zorgtoerisme.

Een serie factoren, zoals het economische klimaat, politieke instabiliteit, restricties om te reizen, de publieke voorlichting, wereldwijde politieke verandering en innovatie op het gebied van medische behandeling, kunnen er aan bij dragen dat er veranderingen optreden in vraag en aanbod met gevolgen voor het medisch toerisme.

Desalniettemin is medisch toerisme het duidelijkste voorbeeld van globalisering van de gezondheidszorg.  In dit verband heeft internet ook een belangrijke rol gespeeld. Het aantal websites met betrekking tot medisch toerisme is verveelvoudigd de laatste jaren en voorziet aldus in de toegenomen vraag naar informatie omtrent dit onderwerp.