Wat is Medisch toerisme, wat zijn Medische reizen?

Grote multinationals bekijken de optie van Medisch toerisme en Medische reizen om reintregatie van medewerkers naar werkzaamheden te bespoedigen, duizenden mensen zoeken op eigen houtje informatie over chirurgische behandeling in het buitenland middels een Medische luchtbrug. Maar…wat is dit eigenlijk voor een fenomeen?

 

Medisch toerisme, of Medische reizen is ook bekend onder de noemer Medische luchtbrug (in het Engels: Medical tourism of Medical travel). Het is geen nieuw fenomeen. Medisch toerisme of Medische reizen worden reeds beschreven sinds de Griekse oudheid toen mensen al grote afstanden aflegden om de juiste plaats te vinden voor behandeling van hun gezondheidsproblemen. Sindsdien is er veel veranderd, elke stad en elk land ontwikkelde zijn eigen gezondheidzorg. Desondanks is er de laatste jaren in de ontwikkelde landen weer interesse voor de Medische luchtbrug omdat men mankementen ziet in de gezondheidzorg in eign land. Onder andere zijn dat de hoge kosten, haast onbetaalbaar voor een groot deel van de bevolking, de lange wachtlijsten voor medische behandeling of operatie en de daling van de kwaliteit… De Medische luchtbrug lost deze problemen op.

 

Dit is wat wij verstaan onder Medische toerisme of Medische reizen: als iemand naar een ander land reist dan waar hij woont om een medische behandeling of operatie te ondergaan.

 

Er zijn multinationals die besloten hebben geen dure verzekeringen af te sluiten voor hun medewerkers maar ze de optie te bieden gebruik te maken van Medisch toerisme of Medische reizen om zo behandeld te worden in, bijvoorbeeld, spaanse ziekenhuizen of prive klinieken. Behalve de kostenbesparing die interessant is bij Medisch toerisme of Medische reizen, hebben bedrijven ook belang bij het feit dat de revalidatieperiode sneller verloopt. Medisch toerisme of Medische reizen biedt de mogelijkheid om de herstelfase te laten plaatsvinden in een ontspannende omgeving, met gezonde voeding en een Eerste klas kwaliteit service, wat weer leidt tot voorspoedig herstel.

Samenvattend, Medisch toerisme of Medische reizen, ook bekend als Medische luchtbrug (in het Engels: Medical tourism of Medical travel) is een meer dan haalbare oplossing voor uw gezondheidsproblemen!