Vergelijking van complicaties tussen een minimaal invasieve THP-  en een conventionele THP operatie.

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de minimaal invasieve operatie techniek voor het plaatsen van een Totale Heup Prothese, oftewel een ´nieuwe heup´.

Het onderstaand artikel is een verslag van een studie, een zgn. Meta analyse om deze techniek en de conventionele techniek te vergelijken. Gekeken werd naar de functie van de heup na de operatie, het voorkomen van eventuele complicaties  en het herstel in de eerste 6 weken direct ná de heupoperatie.

 

De minimale incisietechniek wint de laatste jaren aan publieke belangstelling. Of deze techniek echter superieur is aan de conventionele incisie om de heupprothese te plaatsen blijft controversieel. Er zijn studies die laten zien dat, vergeleken met de gebruikelijke operatie,  de voordelen zouden zijn, een kleinere wondopening (kleiner litteken) minder weke delen trauma (minder schade aan de spieren en het bindweefsel rondom het heupgewricht), minder postoperatieve pijn en sneller herstel. Er zijn echter andere studies die verslag doen van het feit dat de minimale enkelvoudige incisietechniek meer kans geeft op complicaties. Dit vooral door het foutieve plaatsen van de heupprothese waardoor er verhoogde kans op subluxatie bestaat (´uit de kom schieten´van de nieuwe heup). Bovendien zou er verhoogd risico zijn op neurovasculaire complicaties en uitgebreid huidletsel. 

Het doel van deze meta analyse was om vast te stellen of een minimaal invasieve enkelvoudige  incisie techniek bij een Totale Heup Prothese (THP) beter is dan de conventionele, gebruikelijke incisie. Ter vergelijk  werden het voorkomen van postoperatieve complicaties, Harris Hip scores en Womac  scores bekeken. Veertien studies betreffende een totaal van 1254 patienten (1329 Totale Heup Protheses) werden geincludeerd in de analyse. Hiervan waren 659 geopereerd met de enkelvoudige incisie, gemiddelde leeftijd van deze groep betrof 63,9 jaar, en 670 patienten werden aan een nieuwe heup geopeerd volgens de gebruikelijke methode, gemiddelde leeftijd 65 jaar.

Volgens deze meta analyse was er geen significant statistisch verschil qua voorkomen van complicaties in de eerste 3 jaar postoperatieve periode. In de Harris Hip score was er geen significant verschil in de eerste 2 jaar postoperatief en in de Womac score was er de eerste 6 weken postoperatief geen onderscheid tussen de twee genoemde operatietechnieken. Daarom is de enkelvoudige incisietechniek niet superieur ten opzichte van de conventionele operatietechniek voor het plaatsen van een heupprothese in de eerste fase van het postoperatieve herstel, of qua heupfunctie of het voorkomen van complicaties.

Voor een nog objectievere uitkomst moeten meer studies gedaan worden naar het verschil tussen beide technieken als dezelfde benadering gebruikt wordt (zie artikel over de verschillende benaderingen bij een Totale Heup Prothese) en gedurende een langere follow up periode.

 

Link original article

http://www.healio.com/orthopedics/journals/ORTHO/%7B761AB034-7B67-4D9F-8566-CDA095C8A61B%7D/Comparison-of-Complications-in-Single-incision-Minimally-Invasive-THA-and-Conventional-THA?full=1